Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Regelmatige controle (en indien nodig behandeling) door de pedicure bij diabetespatiënten kan ernstige gevolgen voorkomen. Hier leest u meer over de diabetische voet en de reden waarom pedicures daarvoor speciaal gecertificeerd moeten zijn. Ruim 10% van alle diabetes patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie “Medisch pedicure” ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen.

In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de zorgkostenverzekering gedekt.

Ik ben gespecialiseerd in verzorging van risicovoeten bij o.a. diabetici. Specialistische technieken worden gebruikt bij voetklachten waarbij voetbehandelingen alléén niet voldoende uitkomst bieden. Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid en ben ik op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek.

Daarnaast voer ik als medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit , zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Afhankelijk van uw klachten voer ik de passende specialistische behandeling uit. Ik ben op de hoogte van de juiste technieken en materialen. Om bijvoorbeeld locaties aan de voet drukvrij te leggen en pas ik anti-druktechnieken toe of vervaardig ik ortheses. Ik breng nagelprothesen aan en voer nagelreparaties uit.

Om de nagel te reguleren plaatst ik nagelbeugels. Ook ben ik op de hoogte van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. Als medisch pedicure weet  ik wanneer ik u moet doorverwijzen naar andere disciplines, uiteraard via de desbetreffende huisarts.